Utveckla din naturliga ledarstil tillsammans med mig!

Du tillbringar större delen av ditt liv i komfortzonen. Det är där du känner dig hemma och det är där du känner dig trygg. När du leder från komfortzonen känner dina medarbetare din trygghet och det blir lätt att följa dig.

Men det finns situationer där din naturliga ledarstil inte räcker till. Situationer där du skulle behöva slå knut på dig själv för att lyckas i ditt ledarskap. Dessa situationer ska vi träna på och du ska få utveckla din naturliga ledarstil, samtidigt som du stannar kvar i komfortzonen.

Varje masterclass består av upplevelser som kommer att ge dig en djupare förståelse för dig själv och ditt sätt att leda. Du kommer också att få praktiska verktyg som passar din naturliga ledarstil, men vilka verktyg vi arbetar med är olika för respektive masterclass.

Men går det att utvecklas utan att lämna komfortzonen?

Det är en allmän missuppfattning att man måste lämna komfortzonen för att utvecklas. Det kan mycket väl vara utvecklande att lämna sin komfortzon ett tag, men ibland medför det bara obehag. Om all energi går åt till att undvika obehag i undervisningssituationen, finns ingen kraft över att reflektera och inhämta kunskap.

Du ska alltså stanna kvar i komfortzonen och expandera den inifrån. Personlig utveckling ska vara lustfyllt.

Vad skiljer "ledarstil" från "ledarskap"?

När du utövar ledarskap ägnar du dig åt att påverka andra människors beteenden. Sättet du utövar ditt ledarskap på kallar vi för ledarstil.

 

Läs mer>>